Bamboe in de Tuin

Bamboe heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen in private tuinen en in navolging van toepassing van bamboes in verschillende botanische tuinen en parken zien we ook meer en meer het gebruik van bamboes in openbare plaatsen opduiken.  

De halm, het rizoom en de bladeren samen bepalen de groeivorm van de plant, en dus ook de toepassingmogelijkheden in de tuin. In onze streken worden de hoogste bamboes tot 10 m hoog, maar de kleinste bamboes blijven over het algemeen lager dan 80 cm.  Deze variatie in hoogte, gecombineerd met variatie in groeivormen bepalen de toepassingsmogelijkheden van bamboe als sierplant.  Voor de tuin en openbare aanplantingen kunnen bamboes gebruikt worden als solitair, voor hagen en afscheidingen, voor vakbeplanting, bodembedekking of onderbegroeiing, of ook nog als potplant.  Bamboe laat zich bovendien ook goed combineren met tal van andere planten, zowel eenjarigen, vaste planten, heesters of bomen.  De groene kleur van bamboe, ook in de winter, levert een uitstekende achtergrond, waarbij tal van bloemkleuren beter tot hun recht komen in de tuin.  Bamboes zijn ook rustpunten in de tuin.

Voor tuingebruik kunnen de winterharde bamboes grosso modo in drie groepen worden onderverdeeld,  een indeling die ook een botanische achtergrond heeft.

Fargesia groep: middelhoge tot hoge bamboes met pachymorfe of zodevormende rizomen.   vb. Fargesia, Thamnocalamus, Drepanostachyum en Yushania.

Phyllostachys groep, meestal wat hogere bamboes (uitzondering is Shibataea), met kruipende of leptomorfe rizomen vb. Phyllostachys, Brachystachyum, Semiarundinaria,  Sinobambusa,  Chimonobambusa, Qiongzhuea en  Shibataea.

Sasa groep, lagere tot hoge bamboes met leptomorfe rizomen. vb.  Sasa, Sasaella, Pseudosasa, Pleioblastus, Indocalamus, xPhyllosasa

Bij gebruik van bamboe is een doordachte planning, gecombineerd met een minimum aan onderhoud, voldoende om tientallen jaren lang bamboeplezier te hebben.  Bij de doordachte planning horen de keuze van de juiste soort voor een bepaalde toepassing, en de wijze van aanplanten. Een minimum aan onderhoud betekent dat de plant of de beplanting minimaal éénmaal jaarlijks wordt verzorgd, om een zo hoog mogelijke sierwaarde blijvend te garanderen.

 

BAMBOES VOOR SPECIALE DOELEINDEN

Goed winterharde bamboes geschikt voor de lage landen :

 • Fargesia Rufa
 • Fargesia murieliae
 • Fargesia nitida
 • Phyllostachys bissetii
 • Phyllostachys aureosulcata en vormen
 • Phyllostachys humilis
 • Phyllostachys propinqua
 • Phyllostachys vivax
 • Phyllostachys vivax “Aureocaulis”
 • Pleioblastus pygmaeus
 • Pleioblastus variegatus
 • Sasa palmata “Nebulosa”
 • Semiarundinaria fastuosa
 • Shibataea kumasaca


BODEMBEDEKKENDE BAMBOE

 • Indocalamus latifolius
 • Pleioblastus distichus
 • Pleioblastus pygmaeus
 • Pleioblastus variegatus
 • Sasa veitchii
 • Sasaella glabra “Albostriata”
 • Shibataea kumasaca            


BAMBOE VOOR VOCHTIGE PLAATSEN (NIET IN HET WATER)

 • Phyllostachys purpurata “Solidstrem”
 • Pseudosasa japonica
 • Sasa palmata “Nebulosa” 
 • Shibataea kumasaca


BAMBOE VOOR DROGE PLAATSEN

 • Pseudosasa japonica
 • Sasa palmata “Nebulosa”
 • Sasa veitchii
 • Sasaella glabra “Albostriata”


BAMBOE VOOR SCHADUW

 • Indocalamus latifolius
 • Fargesia nitida
 • Fargesia Rufa
 • Pleioblastus simonii
 • Pseudosasa japonica
 • Sasa soorten


BAMBOE VOOR WINTERGROENE HAGEN 

 • Pleioblastus chino “Elegantissimus”
 • Shibataea kumasaca
 • Indocalamus latifolius
 • Fargesia (de meest voorkomende soorden)
 • Pleioblastus simonii
 • Phyllostachys aurea en vormen
 • Pseudosasa japonica
 • Phyllostachys aureosulcata en vormen
 • Phyllostachys bissetii


Een doordachte planning

Bamboes zijn grasachtigen, en net als alle grassen willen ze groeien.  Zodevormende bamboes vormen geen probleem voor uitbreiding en blijven mooi op hun plaats.  Wanneer bamboes met leptomorfe (kruipende) rizomen worden geplant, moet men terdege rekening houden met de grasachtige natuur van de bamboes.  Ze groeien ondergronds via rizomen en scheuten kunnen verschijnen meters van de originele plant vandaan.  Vooral bij het genus Pleioblastus zijn gevaarlijke groeiers, die zelfs rizomen tot een halve meter diep kunnen hebben.  Dit maakt het mogelijk om zelfs onder kleine tuinvijvers door te groeien.  Maar ook bij andere groepen bamboes komen dergelijke aggresieve woekeraars voor.  Bij een aantal bamboes met rizomen die tot een duim dik  worden kunnen tuinvijvers sterk worden beschadigd.   

Het gebruik van rizoombegrenzers

Een doordachte planning is dus noodzakelijk wanneer kruipende bamboes worden gebruikt,  zowel in tuinaanleg als in openbaar groen. Ofwel moet voldoende groeiplaats worden voorzien, of beter nog worden bij aanleg van de beplanting rizoombegrenzers ingegraven die typisch 65 cm diep in de grond gaan.  Wij raden   hardplastic platen aan van High Density Polyethyleen (HDPE), die een lange levensduur hebben en ondoordringbaar zijn voor rizomen.  Het is ook aangeraden om de rizoombegrenzing enkele centimeter boven de grond te laten uitsteken, zodanig dat rizomen die over de begrenzing groeien, kunnen worden verwijderd. 

Zet het plaatmateriaal schuin onder een hoek zodat de wortelstokken naar beneden geleid worden.

Verbind de twee zijden aan elkaar door het plaatmateriaal  ineen te vouwen of schroef het plaatmateriaal aan elkaar.

Laat het plaatmateriaal tenminste 5 cm boven de grond uitsteken zo voorkomt u dat er wortels overheen groeien.

Controleer 1 keer per jaar of het wortelscherm nog intact is.


Radicale Maatregelingen

Wanneer radicale oplossingen nodig zijn, voor het verwijderen van bamboes, vooral in bestaande bestanden waar bamboes sterk hebben gewoekerd, of naar de toekomst toe, in minder doordacht aangelegde beplanting, bieden herbiciden een oplossing.  Produkten die glyfosaat bevatten, zoals Roundup Ultra®, bieden een oplossing, wanneer geen rekening moet worden gehouden met andere planten.   Fusilade®, een herbicide tegen grassen, kan over andere planten heen worden gebruikt, die hiervan slechts een lichte groeiremming ondervinden. Herhaald gebruik van Fusilade® leidt tot de uiteindelijke uitputting van het ondergronds rizoomstelsel.

                    Copyright © 2000 - 2012. Oprins Plant NV. All rights reserved.