De rol van de biotechnologie

Door moderne en erg efficiënte vermeerderingsmethoden kan Bamboo Select kwaliteitsbamboes aanbieden aan consument-vriendelijke prijzen. Kwaliteit van de aangeboden planten is niet uitsluitend gekenmerkt door een kwalitatief goed bovengronds gedeelte met frisse bladeren, maar ook het ondergrondse rizoomstelsel is van belang bij kwaliteitsbeschouwingen.  Want het is het rizoomstelsel dat zal uitmaken hoe snel de plant na aanplant verder groeit. 

Door onze efficiënte  vermeerderingsmethoden kunnen bamboes op grote schaal worden vermeerderd en gebruikt voor andere dan sierdoeleinden. Naast de ‘klassieke’ toepassingen als sierplant biedt bamboe nog een aantal andere mogelijkheden. In landschapsgebruik is bamboe een mogelijk veelzijdige plant voor o.m. stabilisering van wegbermen en oevers, windscherm rond akkers, bodemremediatie en biomassaproductie.   uiteindelijke bedoeling van Bamboo Select® is om planten van goede kwaliteit af te leveren als eindprodukt.  Het maken van dit eindprodukt gebeurt door een mix van klassieke vermeerderingstechnieken zoals scheuren of rizoomstekken, en moderne biotechnologische microvermeerderingstechnieken.  

Microvermeerdering is een methode waarbij op een snelle manier grote aantallen planten kunnen worden gemaakt, binnen een kort tijdsbestek.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogeheten in vitro technieken.   

De planten worden in een steriele omgeving opgekweekt in een groeikamer.  Om een idee te geven: op 1m2 oppervlakte in een geklimatiseerde groeikamer met verschillende rekken, kunnen op één tijdstip 2000 planten groeien.   

Uitgaande van enkele stukken van een bamboe kunnen binnen een periode van 4-8 maanden enkele duizenden plantjes worden gemaakt.  Die planten kunnen om de 3-5 weken worden vermeerderd, en geven elk 3 tot 5 nieuwe planten. Dit is een snelle methode om nieuwe introducties of nieuwe selecties te vermeerderen.  Bovendien zijn de in vitro vermeerderde planten, hoewel klein, sterke groeiers, die vrij zijn van ziekten of plagen. Deze techniek vindt vooral toepassing voor de vermeerdering van tropische bamboes voor grootschalige herbebossing, maar ook om kwaliteitsplanten van winterharde bamboes te vermeerderen. 

De selectie van de moederplanten die in vitro zullen worden vermeerderd is van cruciaal belang.  Omdat microvermeerdering via zijvertakking een nabootsing is van klassieke vermeerderingstechnieken, zijn de vermeerderde planten identiek aan de moederplant.  Vandaar dat we aan deze selectie bijzonder veel tijd en energie besteden: de keuze van een minder goede moederplant kan op termijn voor een bamboeplantage een serieuze minderopbrengst betekenen.  Bij deze selectie worden ook moderne DNA-fingerprint technieken gebruikt, om genotypes te vergelijken, en om de selectieprocedures voor elite genotypes te vereenvoudigen en te versnellen. De selectie van eigen elite planten van tropische bamboes zoals Dendrocalamus en Bambusa soorten, geeft een bijzondere meerwaarde aan in vitro cultuur. Micropropagatie is dan de enige snelle en meest veilige vermeerderingstechniek om planten te produceren die genetisch volkomen identiek zijn aan de geselecteerde moederplanten. 

De leidende rol van Bamboo Select® in dit gebied op wereldvlak is het resultaat van een mix van fundamenteel en toegepast onderzoek en integratie van onderzoeksresultaten in de productieketen in het bedrijf. Basisonderzoek, zowel genetisch als fysiologisch, is een fundamentele strategie. En hierdoor bezet Bamboo Select® een leidende positie in basisonderzoek naar bamboe.

                    Copyright © 2000 - 2012. Oprins Plant NV. All rights reserved.