Verzorging van aangeplante bamboe

Bamboes houden van een goed doorlaatbare bodem.  Te dichte bodems zijn verantwoordelijk voor wortelverstikking en de groei wordt sterk beperkt.  De bodem is bij voorkeur humus- en voedselrijk, met licht zure pH.  Bamboe is een dankbare plant die op verschillende bodemtypes kan groeien.  Het zijn ook sterk groeiende planten, die heel wat voeding nodig hebben.  In het voorjaar wordt daarom met een snelwerkende stikstofrijke meststof, organisch of anorganisch, bemest. 

In de jaren na aanplant omvat de verzorging van de aangeplante bamboes minimaal een jaarlijkse controle op het eventueel uitlopen van rizomen.  Afhankelijk van de planning en uitvoering, wordt deze routineklus meer of minder ingewikkeld.  Indien nodig kunnen gepaste maatregelen worden genomen.

Naarmate de aanplant ouder wordt zullen ook meer en meer dode stengels zich in het midden van de plant ophopen.  Het is dan nodig, niet in het minst om de sierwaarde in stand te houden, om deze dode stengels te verwijderen.  Dit komt de uitgroei van nieuwe scheuten ook ten goede. Nieuwe scheuten lopen bij bamboe uit vanaf april-mei tot in het najaar.  De meeste Phyllostachys-soorten schieten in het voorjaar, met soms een tweede ‘vlucht’ later op het jaar.  Chimonobambusa scheuten groeien uit in het najaar, en andere soorten kunnen gedurende het hele groeiseizoen scheuten geven. Om een goede afrijping en afharding van de stengels naar de winter toe te bevorderen, gebruiken we geen stikstofrijke meststoffen in de zomer of het najaar.  Een bijkomende bemesting met siliciummeststof zorgt wel voor extra stevigheid van de stengels !

De meeste winterharde bamboes komen strenge winters door.  Soms treedt bladschade op, en soms vriest bij gevoelige types, afkomstig uit subtropische streken, het bovengrondse deel af tijdens een strenge winter.  Beschadigde stengels kunnen na de winter worden verwijderd, zeker bij bodembedekkers. Omdat het groeiseizoen van bamboes vrij laat begint (mei en juni) vormen vele planten na de winter gedurende lange tijd een troosteloze aanblik.  Best is dan om dit oude loof te verwijderen.  Dit bevordert de uitgroei van nieuwe scheuten en het uitlopen van slapende zijknoppen.   Bamboes lenen zich overigens algemeen goed tot snoei; hagen zowel als vormsnoei bij hogere soorten.

                    Copyright © 2000 - 2012. Oprins Plant NV. All rights reserved.